This DX site was created to let fellow dxer's know what we are up to while on DXpeditions in our former Walsoorden site (HOL) and the new site near Veurne, West Flanders, Belgium. We hope it inspires other dxers to try DXpeditions.

We travel to such locations to escape noise and to be able to put out long beverage antennas. Something we cannot do from home. DXpeditions take place several times a year. Usually in winter. Dxer's from Belgium and The Netherlands take the opportunity to dx from such rural dx location.

Are you interested in future dx trips? Get in touch with us. Send an email to us. We are always happy hearing from dxer's from other countries.


Tuesday, February 3, 2015

WAL20Here is the story of the WAL20 team that was present last weekend in Walsoorden. They are more Utility oriented.Met Walsoorden 2 is gisteren het winterseizoen van de DX-weekends afgesloten. We waren met vier; John, Frank, Leen en ikzelf. Door onvoorziene omstandigheden moest Jos tot zijn en onze grote spijt afhaken. Ondanks de gure  weersomstandigheden in de dagen voordien, konden we  vrijdag onze opstelling doen onder een stralende zon en met windstil weer.

Het antennepark van de Walsoordensite is zo al indrukwekkend; wij hebben er nog een achttal opstellingen  aan toegevoegd en konden zo beschikken over :
  • de twee beverages van de vorige ploeg, nml  de 60° Asia en  de 290°  N.America
  • de longwire  van 40 m, die deze keer werd gemonteerd op 2 stevigere  telescoopmasten in de voortuin langs de straat
  • twee TTFD's aan de masten van de longwire ( 21.9 mHz en 9 mHz) eveneens langs de straat
  • de paOrdt Mini-whip die nu werd opgesteld op de drassige weide, even voorbij het gebouw en dus ook op grotere afstand ervan (hoogte ong. 10 m) op telescoopmast
  • de AN-1 van Frank in de voortuin langs de beek
  • de Ala-1530 loop midden in de  tuin
  • een TTFD van Leen (ong. 15 mHz) eveneens langs de beek.
  • tenslotte nog de kruisdipool van John voor satellietontvangst, op het zomerterras.

Van het vaste antennepark heeft John ook nog gebruik gemaakt van de K9AY-antenne die achteraan naast het veld staat opgesteld, al was dat niet meteen een succes.

In onze ploeg bestaat belangstelling voor MG (Navtex en Broadcast) en KG (WX-fax en Broadcast).

De condities waren bij wijlen vrij goed richting Azië, met een paar zeer goede periodes richting Z-O-Azië (in de vooravond)  en in zekere mate ook Australië.(zie  aangehechte file JJC-Kyodo-News).  Een Wellington-log (New Zealand) zat er evenwel niet in deze keer.  De 60° was daarbij een luxe, maar de Mini-whip deed het uitzonderlijk goed, evenals de TTFD van 9 mHz, die nu eens echt helemaal naar mijn goesting kon worden opgesteld (qua hoogte en inclinatie).  De TTFD van 21.9 mHz die we voor het eerst uitprobeerden in vrije ruimte, ontgoochelde daarentegen meestal. De longwire deed grillig; was overdag vrij goed zowel op KG als op MG, maar viel bij avond en nacht compleet weg in de ruis.

In westelijke richting had ik gehoopt te kunnen rekenen op de N-Amerika-beverage, voor nachtelijke Navtex, maar dat viel flink tegen; dus geen TA-logs dit jaar; op KG was ze wel bruikbaar tot 8 à 9 mHz, maar ze was nooit beter dan de alternatieven, zeg maar de 9 mHz TTFD en de Mini-whip. Deze laatste bracht ons in de late uren een evengoed resultaat op KG als de 9 mHz TTFD: we konden dus CBV-Valparaiso Meteo (Chileense Westkust) en KVM-Honolulu Meteo  (Hawaï-eilanden) binnenhalen met twee valabele alternatieven. Nog nooit voorheen meegemaakt! (zie hieronder)

CBV-Valparaiso Meteo (Chileense Westkust) - 8677 kHz

KVM-Honolulu Meteo  (Hawaï-eilanden) - 11090 kHz

Kyodo News - JJC_ - 8467 kHz


Voor mij was de eindconclusie zoals meestal : je kan je uiterste best doen om bij het bouwen en opstellen van antennes geen al te grote vergissingen te begaan, de prestaties ervan zie je op terrein en die zijn meestal vrij bevreemdend! Ik weerhoud dat het correct opstellen van een T2 toch wel belangrijk is en ook dat je met de mini-whip liefst zover mogelijk van gebouwen verwijderd blijft  en toch wel een tiental meter hoog moet zitten. Die mini-whip was zo'n beetje de verassing van het week-end.

Ook het afbreken van de antennes verliep droog, hoewel het zondagvoormiddag gegoten had... we hebben dus geluk gehad! Bij  het opruimen van de beverage 300° kwam ik tot de vaststelling dat 200 m coaxkabel wel echt het maximum voor een haspel is. Omdat ik dat niet meteen bij de start  in de gaten had, en wellicht niet strak genoeg had aangetrokken, kwam ik tegen het einde in de problemen en moest op het gras nadien de boel herwinden... maar ik had weer een ervaring meer!

Het was een gezellig en geslaagd week-end; nog eens hartelijk dank aan vooral John en Guido, die dat steeds weer en opnieuw mogelijk maken.

73, Frans - DXA238No comments: